15. Yıl    Profesyonel Çözümler E-Katalog 0 (212) 278 52 32 info@dunyaharita.com

Arazinin belirli ölçeklerde, bilgisayar ortamında çizilmesine Sayısal Halihazır Harita denir.

İmar uygulamaları, yol projeleri, enerji projeleri, mühendislik uygulamaları ve diğer proje çalışmalarında BOHHBUY (Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne) bağlı kalınarak Sayısal Halihazır Harita kullanılır.

• Sayısal Halihazır Haritalar
• Sayısal Şeritvari Haritalar
• Sayısal Topografik Haritalar
• Kadastral Haritalar
• Kamulaştırma Haritaları
• Maden Haritaları
• Göl, Akarsu ve Deniz Kıyı Haritaları
• Orman ve Amenajman Haritaları
• Tematik ve Vektörel Haritalar

Whatsapp Destek Hattı