Arazinin drone, uçak, uydu ile fotoğraflarının çekilip kıymetlendirme işlemi sonrasında oluşturulan haritalara fotogrametrik haritalar denir.

Fotogrametrik Haritalar Kullanım Alanları:

• Sayısal Halihazır Haritalar
• Sayısal Şeritvari Haritalar
• Sayısal Topografik Haritalar
• Kadastral Haritalar
• Kamulaştırma Haritaları
• Maden Haritaları
• Göl, Akarsu ve Deniz Kıyı Haritaları
• Orman ve Amenajman Haritaları
• Tematik ve Vektörel Haritalar