15. Yıl    Profesyonel Çözümler E-Katalog 0 (212) 278 52 32 info@dunyaharita.com

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Dünya Harita, en üst kalite standartlarıyla faaliyetlerini sürdürürken çevrenin korunmasını da amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda faaliyette bulunduğumuz her alanda, geçmiş nesillerden emanet aldığımız çevre ile ilgili olarak aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz:

 • Sürekli gelişme anlayışı içerisinde hava, su, toprak kirlenmesini önlemek,
 • Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve kendiliğinden tabi olunan kurallara riayet etmek,
 • Tasarım faaliyetlerinin, proje uygulama safhalarındaki çevre etkilerini en aza indirecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Koşullara müdahele edilemeyen durumlarda, çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek üretim faaliyetlerine dahil olmamak,
 • Mühendislik prensipleri çerçevesinde, faaliyetlerimizde çevre dostu girdiler kullanmak,
 • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen çevre tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak,
 • Üretim faaliyetleri kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek,
 • Tüm çalışan, tedarikçi ve taşeronlarımızın çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmek.

 

İSG POLİTİKAMIZ
Dünya Harita, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları olarak belirlemiş ve tüm projelerinde yasal mevzuatlar ve iç yönetmeliklerinde belirtilen tüm gereklilikleri yerine getirmektedir. İş sağlığı ve güvenliğinin zorunluluk olmaktan öte bir kültür olduğunun bilinciyle aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz:

 • Önceden tedbir alarak tehlikeyi kaynağında yok etmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak,
 • Yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve iç yönetmeliklere riayet etmek,
 • Bünyemizde bulunan tüm çalışanların bireysel iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vererek çalışanlarımızı korumak,
 • İş sağlığı ve güvenliği Politikamızı gözden geçirerek gerekli tüm tedbirleri almak.
Whatsapp Destek Hattı